IES URIBARRI BHI‎ > ‎

2019-20 Kurtso bukaeraren egutegia 4DBH

DBH 4. MAILA


Hau berezia da titulatzeko ikasturtea baita, horregatik berezitzat joko dute administrazioek.

Ohiko azterketak on-line izango dira.

Ohiko ebaluazioa: Ekainak 10

NOTEN BANAKETA: Ekainaren 15ean. 

ERREKLAMAZIOAK: Ekainaren 16 eta 17an. 

Hemen ikasle batzuek zalantzak sor diezazkigukete , eta horretarako erabiliko ditugu balizko ekaineko bertaratzeko klaseak . OSO IKASLE BEREZIAK, bakan batzuk.

Errefortsuak 15etik 19ra. Errefortsuak intentsiboak izango dira ikasleek titulua lortzeko. Klaseak on-line edo presentzialak (irakaslearen araberakoak). Bereziak egon litezke, beti ere ikasleen kopurua kontutan hartuta eta irakasle bakoitzak kudeatuko du.

Ez ohiko ebaluazioa: ekainaren 26.

Baldintzen arabera ez ohiko azterketak presentzialak izan ahal dira. Dena den momentu horretan osasun egoera eta laguntza beharko duten ikasleen kopurua aztertuko ditugu.

NOTEN BANAKETA: Ekainaren 29ean.

ERREKLAMAZIOAK: Ekainaren 29 eta 30ean.

4º de ESOEste curso es especial porque los alumnos titulan, por eso son tan importantes para las Administraciones.

Los exámenes ordinarios serán vía online.

La evaluación ordinaria es el 10 de junio.

REPARTO DE NOTAS:
15 de junio

RECLAMACIONES: 16 y 17 de junio

En este momento podemos tener dudas con algunos alumnos y para ello se pueden utilizar las clase presenciales. Clases muy especiales y con pocos alumnos.

Los refuerzos serán del 15 al 19 de junio. Estos son intensivos con la intención de que el alumno titule. Las clases pueden ser online o presenciales a decisión del profesor. Serían clases especiales, siempre controlando el número de alumnos.

La evaluación extraordinaria será el 26 de junio.

Según las condiciones los exámenes podrían ser presenciales. Se analizará la situación de ese momento así como el número de alumnos.

REPARTO DE NOTAS: 29 de junio 

RECLAMACIONES: 29 y 30 de junio
Comments