IES URIBARRI BHI‎ > ‎

2019-20 kurtso bukaeraren egutegia 2batx

2. BATXILERGOA

OHIKO EBALUAZIOA : EKAINAK 3

Azterketak online izango dira, baina irakasleren batek pentsatzen badu azterketa presentziala beharrezkoa dela, ikasle hauek zentruan egiteko aukera izango dute.

Egunak: ekainaren 1 eta 2an.

Baldintzak:

● taldeak oso txikiak izango dira (gehienez jota egun batean 15 ikasle eta klase ezberdinetan bananduta).

● gurasoen baimenarekin noski.

● maskarak, gelak..distantziak.

Beti lehen aipatu ditugun baldintzak errespetatzen.

Ez ahaztu gurasoen baimena ezinbestekoa dela.

NOTEN BANAKETA: Ekainaren 8an.

ERREKLAMAZIOAK:
Ekainaren 9 eta 10ean.

ERREFORTSUAK: 

  •  Ekainak 5-16ra eta uztailak 1-3ra arte.
  • ez gainditu eta selektibitatea prestatu nahi dutenentzat.
  • Hauek on-line izan ahal dira edo presentzialak (irakaslearen erabakiaren arabera). 
  • Ikaslegoaren asistentzia boluntarioa izango da.

EZ OHIKO EBALUAZIOA: EKAINAK 26

Azterketak : online edo presentzialak. Kontutan hartuko dugu garai hartako osasun egoera

Ikasle hauek EBAUKO bigarren txandakoak dira, ikasketa burutzak antolatuko ditu.

NOTEN BANAKETA: Ekainaren 29an.

ERREKLAMAZIOAK: Ekainaren 29 eta 30ean.


2º BACHILLERATO


EVALUACIÓN ORDINARIA: 3 DE JUNIO

Los exámenes serán on line, pero si algún docente piensa que es necesario el examen presencial, los alumnos podrán hacerlo en el centro los días 1 y 2 de junio.

Condiciones:

● grupos muy reducidos (como mucho 15 alumnos un mismo día y repartidos en varias clases)

● siempre con el permiso de los padres

● uso de mascarillas y geles, distancias...

Siempre respetando las normas antes citadas.

No olvidar que el permiso paterno es fundamental.

Reparto de notas: 8 de junio

Reclamaciones:
9 y 10 de junio.

REFUERZOS: 

  • Del día 5 al 16 de junio y del 1 al 3 de julio.
  • Dirigidos a alumnos con asignaturas pendientes y a aquellos que se van a presentar a la prueba de Selectividad.
  • Los refuerzos serán on line y presenciales (según la decisión del profesor).
  • La asistencia del alumnado es voluntaria.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 26 DE JUNIO

Los exámenes pueden ser on line o presenciales. Se tendrá en cuenta la situación de ese momento. Los organizará Jefatura de Estudios.

Estos alumnos son los que se presentarán a la selectividad en segunda convocatoria.

REPARTO DE NOTAS:
29 de junio

RECLAMACIONES: 29 Y 30 de junio
Comments