BERRIAK‎ > ‎

2019-20 KURTSO BUKAERARI BURUZKO INFORMAZIO GARRANTZITSUA - INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL FIN DE CURSO 2019-20

publicado a la‎(s)‎ 20 may 2020, 10:11 por IKT arduraduna   [ actualizado el 22 may 2020, 1:11 por Idazkaritza Uribarribhi ]

IES URIBARRIko Hezkuntza Komunitateak erabaki hauek hartu ditu:

 1. Ez hastea maiatzaren 25ean
 2. Ez ematea inolako klase presentzialarik ( bakarrik errefortsuak  edo azterketak)

 Klase edo azterketa presentzialak izatekotan derrigorrezko ondoko baldintza hauek bete behar ditugu:

 1. Klase bokitzean 5 ikasle gehienez 
 2. Haien arteko distantzia 1,5 metrokoa
 3. Maskarak, gelak, materiala…..
 4. Ikasleak aldez aurretik izango dira abisatuta (irakaslearen ardura)

 Arau horiek ikastetxeko kontingentzia-planaren eta Hezkuntza Sailaren araudiaren arabera egokituko eta mugatuko dira. Halaber, udalerriaren osasun-egoeraren araberakoak izango dira.

Hauetaz aparte, Tutoretza indibidualizatuak egingo ditugu, gurasoek hala eskatu ondoren.

KALIFIKAZIOAK:

HEZKUNTZA SAILAREN ARABERA, LEHENENGO ETA BIGARREN EBALUAZIOAK GAINDITUTA IZANGO DITUEN IKASLEAK KURTSOA GAINDITU DU. 

HIRUGARREN HIRUHILEKOAN EGINDAKO LANAK ( lanak, aurkezpenak, konexio kopurua, partehartzeak..) IKASLEAREN BATEZ BESTEKO NOTA SOILIK HOBETUKO DU.

Aldi honetan ikasleek jasotako klaseak birpasatzeko eta materia aurreratzeko izan dira.

Ebaluazioa  mintegietan idatzitako  irizpideen arabera izango da.

EGUTEGIA

La comunidad Educativa del IES URIBARRI ha tomado las siguientes decisiones:
 1.  No empezar el 25 de mayo
 2. No impartir clases presenciales ( solamente refuerzos o exámenes)
 
De llevarse a cabo los refuerzos o exámenes presenciales tendríamos que cumplir forzosamente unas medidas :
 1. En cada clase 5 alumnos como mucho.
 2. La distancia entre alumnos no podía ser inferior a 1,5 metros.
 3. Mascarillas, geles, desinfectar materiales….
 4. Los alumnos serían citados previamente por el profesor

Estas normas se adecuarán y se ajustarán al plan de contingencia del centro y a
la normativa del Departamento de Educación.  Asimismo, dependerán del estado de salud del municipio.
 
Además de esto, se realizarán tutorías individualizadas previa petición de los padres.

 

LAS CALIFICACIONES:

SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EL ALUMNO QUE TENGA APROBADA LA PRIMERA Y  LA SEGUNDA EVALUACIÓN, HA SUPERADO EL CURSO. 

EL TRABAJO REALIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE (trabajos, presentaciones, número de conexiones, participación..) SÓLO MEJORARÁ LA NOTA MEDIA DEL ALUMNO.

Las clases recibidas por los alumnos han sido para repasar y para adelantar materia.

La evaluación se realizará según los criterios aprobados en los departamentos.
Comments